top of page

החשיבות של ליווי פיננסי

שווקי ההון הם דינמיים ומשתנים לעיתים קרובות. הציבור שרוב כספו מנוהל בשוק ההון, אם בחיסכון לפנסיה ואם בחסכונות אחרים והשקעות אחרות, אינו מודע לסיכונים ולהזדמנויות בניצול שינויים אלו. בתקופה הנוכחית השווקים חווים ירידות לאור העלייה בריבית ופעולות הבנק המרכזי בארץ ובעולם.

כשהעולם משתנה, צריך מישהו שיודע לקרוא את המפה.

מאחר ותוחלת החיים עולה כל העת, יוקר המחיה עולה, התרבות של שפע צרכני, שמציע כל הזמן עוד אפשרויות שעולות עוד כסף, גיל הפרישה לפנסיה צפוי לעלות באופן הדרגתי בשל העלייה בתוחלת החיים, ולכן הגימלה הפנסיונית החודשית צפויה להתכווץ.

אני מאמין שאדם אשר יבסס את העתיד הכלכלי של משפחתו על שתי משכורות בלבד, ללא חשיבה ותכנון מבוססי השקעות במגוון נישות, עלול למצוא את עצמו בשליש האחרון של חייו במצוקה כלכלית.

לכן יש לפעול כבר עכשיו, לעשות מעשים שיבטיחו את עתידכם.

כשיש אסטרטגיה ותוכנית השקעות ארוכת טווח, וכשיש הבנה שההשקעות האלה הן לא פריבילגיה, אלא כורח מציאות וכשמבינים שבכל השקעה יש סיכוי ויש סיכון ובעזרת תכנון פיננסי נכון תצליחו לדאוג לעתיד שלכם ושל משפחתכם. אני מציע ליווי פיננסי.

הלווי הפיננסי כולל מספר מרכיבים:

ניתוח מצב קיים

איפיון צרכים והגדרת מטרות

תכנון פיננסי

יישום הוליסטי

מעקב ובקרה

אם אתם מחפשים שותף לדרך, מקצוען, אסטרטג כלכלי, אדם שאפשר לתת בו אמון – כזה שרואה את טובת לקוחותיו לפני הכל.Comments


bottom of page