top of page
2.5-(2).jpg

החשיבות של ליווי מקצועי איתנו.

שווקי ההון הם דינמיים ומשתנים לעיתים קרובות. הציבור שרוב כספו מנוהל בשוק ההון, אם בחיסכון לפנסיה ואם בחסכונות אחרים והשקעות אחרות, אינו מודע לסיכונים ולהזדמנויות בניצול שינויים אלו. בתקופה הנוכחית השווקים חווים ירידות לאור העלייה בריבית ופעולות הבנק המרכזי בארץ ובעולם. כשהעולם משתנה, צריך מישהו שיודע לקרוא את המפה.
מאחר ותוחלת החיים עולה כל העת, יוקר המחיה עולה, התרבות של שפע צרכני, שמציע כל הזמן עוד אפשרויות שעולות עוד כסף, גיל הפרישה לפנסיה צפוי לעלות באופן הדרגתי בשל העלייה בתוחלת החיים, ולכן הגימלה הפנסיונית החודשית צפויה להתכווץ.
אנו מאמינים שאדם אשר יבסס את העתיד הכלכלי של משפחתו על שתי משכורות בלבד, ללא חשיבה ותכנון מבוססי השקעות במגוון נישות, עלול למצוא את עצמו בשליש האחרון של חייו במצוקה כלכלית. לכן יש לפעול כבר עכשיו, לעשות מעשים שיבטיחו את עתידכם.
כשיש אסטרטגיה ותוכנית השקעות ארוכת טווח, כשיש הבנה שההשקעות האלה הן לא פריבילגיה, אלא כורח המציאות כשמבינים שבכל השקעה יש סיכוי ויש סיכון ובעזרת תכנון פיננסי נכון תצליחו לדאוג לעתיד שלכם ושל משפחתכם.


אנו מציעים ליווי פיננסי. הלווי הפיננסי כולל מספר מרכיבים:
ניתוח מצב קיים.
איפיון צרכים והגדרת מטרות.
תכנון פיננסי.
יישום הוליסטי.
מעקב ובקרה.
אם אתם מחפשים שותפים לדרך, מקצוענים, אסטרטגים כלכליים, שאפשר לתת בהם אמון – כאלו הרואים את טובת לקוחותינו לפני הכל.

אנחנו זו הכתובת - RICH FINANCE והכי חשוב, שיהיה לנו בהצלחה לקדם את המטרות שלכם...

bottom of page